Veneilysaimaa-sivuston sisältö perustuu tekijän omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja näin ollen viralliset tiedot voivat poiketa niistä! Tekijä ei vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja jokainen, joka luonnossa liikkuu näiden sivustojen perusteella, liikkuu siellä omalla vastuullaan.

The content of the Veneilysaimaa boating site is based on the author’s own personal experiences and therefore official information may differ from them! The author is not responsible for the timeliness of the information and anyone who travels in nature on the basis of these sites moves there at their own risk.

Tavoita Saimaan veneilijät

Takaa näkyvyytesi tulevalla kaudella ja varaa banneripaikkasi heti.